Afrim Z. Ramadani B.I.

Afrim Z. Ramadani B.I.

Afrim Z. Ramadani B.I.

Afrim Z. Ramadani B.I.

ld11

Contact Information

Address
Rr. Ali Pashë Tepelena, 7A, Ferizaj
ARBK Code
2223
ARBK Activity
Prodhimi i artikujve të plastikës për ndërtimtari