Daut Osmani B.I.

Daut Osmani B.I.

Daut Osmani B.I.

Daut Osmani B.I.

mx41

Contact Information

Trade Name
Mobileria Vegimi
Address
Rr. Skender Osmani, Komogllavë
ARBK Code
1623
ARBK Activity
Prodhimi i karpentierisë dhe zdrukthëtarisë tjetër ndërtuese