Mejreme Hyseni B.I.

Mejreme Hyseni B.I.

Mejreme Hyseni B.I.

Mejreme Hyseni B.I.

nh99

Contact Information

Trade Name
Rrobaqepëse Meri
Address
Rr. Rexhep Bislimi, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
1413
ARBK Activity
Prodhimi i veshjeve të tjera të jashtme