Osman Rexhepi B.I.

Osman Rexhepi B.I.

Osman Rexhepi B.I.

Osman Rexhepi B.I.

oy10

Contact Information

Trade Name
Mobileria Rrezja
Address
Rr. Xhevë Murat, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
3102
ARBK Activity
Prodhimi i mobilieve të kuzhinës