Hajrije Neziri B.I.

Hajrije Neziri B.I.

Hajrije Neziri B.I.

Hajrije Neziri B.I.

pt10

Contact Information

Address
Rr. Ismet Ramadani, Ferizaj
ARBK Code
1412
ARBK Activity
Prodhimi i veshjeve të punës