Januz S. Ferizi B.I.

Januz S. Ferizi B.I.

Januz S. Ferizi B.I.

Januz S. Ferizi B.I.

qd54

Contact Information

Trade Name
Llamarinëpunues Januzi
Address
Magjistralja Ferizaj - Prishtinë
ARBK Code
2599
ARBK Activity
Prodhimi i produkteve të tjera metalike p.k.t.