Arjeta Rexhepi B.I.

Arjeta Rexhepi B.I.

Arjeta Rexhepi B.I.

Arjeta Rexhepi B.I.

sc60

Contact Information

Trade Name
Jara ARM
Address
Rr. Rexhep Bislimi, Ferizaj
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta