IrFa Roloder SH.P.K.

IrFa Roloder SH.P.K.

IrFa Roloder SH.P.K.

IrFa Roloder SH.P.K.

sh34

Contact Information

Address
Rr. Sadik Leskovci, Ferizaj
Social Info
License
-
Aktiviti ARBK
Prodhimi i produkteve të tjera metalike p.k.t.
Code
2599