FENSTER GLASS & PLAST SH.P.K.

FENSTER GLASS & PLAST SH.P.K.

FENSTER GLASS & PLAST SH.P.K.

FENSTER GLASS & PLAST SH.P.K.

sl15

Contact Information

Address
Rr. Rifat Berisha, Ferizaj
ARBK Code
2223
ARBK Activity
Prodhimi i artikujve të plastikës për ndërtimtari