Fatmir Çerkini B.I.

Fatmir Çerkini B.I.

Fatmir Çerkini B.I.

Fatmir Çerkini B.I.

st16

Contact Information

Address
Rr. Dëshmorët e Kombit, Zaskoc
ARBK Code
2511
ARBK Activity
Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre