Advije Rexhepi B.I.

Advije Rexhepi B.I.

Advije Rexhepi B.I.

Advije Rexhepi B.I.

ts19

Contact Information

Trade Name
Lundrimi
Address
Rr. Gërlicë, Komogllavë
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta