Beilla Sweet Food SH.P.K.

Beilla Sweet Food SH.P.K.

Beilla Sweet Food SH.P.K.

Beilla Sweet Food SH.P.K.

up32

Contact Information

Address
Rr. Rexhep Bislimi, Ferizaj
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta