Cape Distillery SH.P.K.

Cape Distillery SH.P.K.

Cape Distillery SH.P.K.

Cape Distillery SH.P.K.

va71

Contact Information

Address
Rr. Shaban Viça, 7, Gaçkë
ARBK Code
1101
ARBK Activity
Distilimi, rafinimi dhe kombinimi i pijeve