Silca Group SH.A.

Silca Group SH.A.

Silca Group SH.A.

Silca Group SH.A.

no34

Contact Information

Address
Rr. Mehdi Xhaferi, Mirosalë
Social Info
ARBK Code
1107
ARBK Activity
Prodhim i pijeve freskuese; prodhimi i ujit mineral dhe ujit tjetër në shishe