Lirije Ilazi B.I.

Lirije Ilazi B.I.

Lirije Ilazi B.I.

Lirije Ilazi B.I.

vo34

Contact Information

Trade Name
Rolleo
Address
Rr. Hysen Statovci, Fshati i Vjetër
Social Info
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta