IMK – Industria Metalike E Kosovës SH.P.K.

IMK – Industria Metalike E Kosovës SH.P.K.

IMK – Industria Metalike E Kosovës SH.P.K.

IMK – Industria Metalike E Kosovës SH.P.K.

vp16

Contact Information

Address
Rr. Driton Islami, Ferizaj
Social Info
License
ISO 9001:2015; ISO 9001:2008-1; ISO 9001:2008-2; ISO 3834-1:2006; ISO 3834-2:2006; ISO 9001:2002
ARBK Code
2410
ARBK Activity
Prodhimi i hekurit dhe çelikut bazë, si dhe i ferrolegurave