AVEX SH.P.K.

AVEX SH.P.K.

AVEX SH.P.K.

AVEX SH.P.K.

wi32

Contact Information

Address
Rr. Hilmi Ferizi, Talinoc i Muhaxherëve
Social Info
ARBK Code
2319
ARBK Activity
Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të tjera prej qelqi, duke përfshirë edhe mallrat teknike prej qelqi