Zekerja Vata B.I.

Zekerja Vata B.I.

Zekerja Vata B.I.

Zekerja Vata B.I.

zw41

Contact Information

Address
Rr. Dëshmorët e Kombit, Ferizaj
ARBK Code
1396
ARBK Activity
Prodhimi i tekstileve të tjera teknike dhe industriale