Nehat Sadriu B.I.

Nehat Sadriu B.I.

Contact Information

Trade Name
Labi Metal
Address
Rr. Brahim Ademi, Koshare
Social Info
ARBK Code
2410
ARBK Activity
Prodhimi i hekurit dhe çelikut bazë, si dhe i ferrolegurave