DYNAMAX SH.P.K.

DYNAMAX SH.P.K.

Contact Information

Address
Rr. Syl Beka, Greme
ARBK Code
2041
ARBK Activity
Prodhimi i sapunit, detergjentëve dhe produkteve të pastrimit, si dhe preparateve për shkëlqim