Kosovare Rexhepi B.I.

Kosovare Rexhepi B.I.

Kosovare Rexhepi B.I.

Kosovare Rexhepi B.I.

dr70

Contact Information

Address
Rr. Ferizaj, 28 Nëntori, Ferizaj
ARBK Code
1419
ARBK Activity
Prodhimi i veshjeve të tjera dhe atyre plotësuese (dorëzave, kapelave, shalleve etj.)