Ismet Morina B.I.

Ismet Morina B.I.

Ismet Morina B.I.

Ismet Morina B.I.

eg94

Contact Information

Address
Rr. Ali Kelmendi, Ferizaj
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta