Mane Çoçaj B.I.

Mane Çoçaj B.I.

Mane Çoçaj B.I.

Mane Çoçaj B.I.

gi32

Contact Information

Trade Name
D.P.Z. Orex 4
Address
Rr. Epopeja e Jezercit, 10, Ferizaj
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta