Rifadije Krasniqi Imeri B.I.

Rifadije Krasniqi Imeri B.I.

Rifadije Krasniqi Imeri B.I.

Rifadije Krasniqi Imeri B.I.

gg94

Contact Information

Trade Name
A E Dielli
Address
Rr. Tafaliu, Komogllavë
Social Info
ARBK Code
1072
ARBK Activity
Prodhimi i biskotave dhe galetave; prodhimi i pastave dhe kekëve të konservuar