Ismajl Z. Ymeri B.I.

Ismajl Z. Ymeri B.I.

Ismajl Z. Ymeri B.I.

Ismajl Z. Ymeri B.I.

jh43

Contact Information

Address
Rr. Brahim Ademi, Ferizaj
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta