Zek Kabashaj B.I.

Zek Kabashaj B.I.

Zek Kabashaj B.I.

Zek Kabashaj B.I.

lj11

Contact Information

Trade Name
N.T.P. Furra Hasi
Address
Rr. Astrit Bytyqi, Ferizaj
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta