Metal Art & Co SH.P.K.

Metal Art & Co SH.P.K.

Metal Art & Co SH.P.K.

Metal Art & Co SH.P.K.

pv70

Contact Information

Address
Rr. Varoshit, Ferizaj
ARBK Code
2550
ARBK Activity
Farkimi, presimi, stampimi dhe palosja rrethore e metaleve; pluhuri metalurgjik