Ibrahim Sylejmani B.I.

Ibrahim Sylejmani B.I.

Ibrahim Sylejmani B.I.

Ibrahim Sylejmani B.I.

rp58

Contact Information

Address
Rr. Dëshmorët e Kombit, Ferizaj
Social Info
ARBK Code
2441
ARBK Activity
Prodhimi i metaleve të çmuara