Xhemile Vishi B.I.

Xhemile Vishi B.I.

Xhemile Vishi B.I.

Xhemile Vishi B.I.

vs31

Contact Information

Address
Rr. Gursel e Bajram Sylejmani, Ferizaj
ARBK Code
1729
ARBK Activity
Prodhimi i artikujve të tjerë prej letrës dhe kartonit p.k.t.