Nehat Qerkini B.I.

Nehat Qerkini B.I.

Contact Information

Trade Name
Arti Metal
Address
Rr. Naim Beka, Zaskoc
ARBK Code
2511
ARBK Activity
Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre