Nue Lumezi B.I.

Nue Lumezi B.I.

Nue Lumezi B.I.

Nue Lumezi B.I.

wq73

Contact Information

Address
Rr. Besim Rexhepi, Ferizaj
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta