Binak M. Çoçaj B.I.

Binak M. Çoçaj B.I.

Binak M. Çoçaj B.I.

Binak M. Çoçaj B.I.

xd30

Contact Information

Trade Name
N.P.Z. Orex
Address
Rr. William Walker, 12, Ferizaj
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta