Sylhane Haliti B.I.

Sylhane Haliti B.I.

Sylhane Haliti B.I.

Sylhane Haliti B.I.

jg35

Contact Information

Address
Rr. Naim Beka, Ferizaj
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta