METALI 1986 SH.P.K.

METALI 1986 SH.P.K.

METALI 1986 SH.P.K.

METALI 1986 SH.P.K.

zb82

Contact Information

Address
Rr. Joseph R. "Beau" Biden III, Sojevë
Social Info
ARBK Code
2511
ARBK Activity
Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre